Ημ/νία και ώρα Δήμος/κοινότητα Περιγραφή περιοχής
28/8/2022
8:00 – 08:30
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΕΞΟΧΗΣ, ΕΛΑΦΟΥ, Π.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ, ΤΟΞΟΥ, ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ, ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗ
28/8/2022
8:00 – 12:00
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ, ΑΝΩ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ, ΡΥΑΚΙΩΝ, ΤΡΙΛΟΦΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΑΛΩΔΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
28/8/2022
12:00 – 12:30
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΕΞΟΧΗΣ, ΕΛΑΦΟΥ, Π.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ, ΤΟΞΟΥ, ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ, ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗ