Ένα και μοναδικό φαρμακείο ανοιχτό σε όλη την Κατερίνη ??? Γιατί ??