30/4/2023 8:00 – 8:30 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΙΕΡΙΩΝ
ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ, ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, ΛΟΦΟΥ, ΡΑΧΗΣ, Κ. ΜΗΛΙΑΣ, Μ. ΜΗΛΙΑΣ, Α. ΜΗΛΙΑΣ, ΦΩΤΕΙΝΩΝ, ΚΑΡΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑΣ
30/4/2023 8:00 – 15:00 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
30/4/2023 14:30 – 15:00 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΙΕΡΙΩΝ
ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ, ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, ΛΟΦΟΥ, ΡΑΧΗΣ, Κ. ΜΗΛΙΑΣ, Μ. ΜΗΛΙΑΣ, Α. ΜΗΛΙΑΣ, ΦΩΤΕΙΝΩΝ, ΚΑΡΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑΣ