Ημ/νια και ώρα Δήμος/κοινότητα Περιοχή
18/6/2023
8:00 – 10:00 πμ
ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΙΓΙΝΙΟΥ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ
18/6/2023
8:00 πμ – 12:30 μμ
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
18/6/2023
12:00 – 12:30 μμ
ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΙΓΙΝΙΟΥ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ