2/5/2023

8:00 – 08:30

ΠΥΔΝΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΗΣ, ΜΕΘΩΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΥΚΩΝ ΚΙΤΡΟΥΣ
2/5/2023

8:00 – 14:00

ΠΥΔΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ & ΠΥΔΝΑΣ
2/5/2023

13:30 – 14:00

ΠΥΔΝΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΗΣ, ΜΕΘΩΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΥΚΩΝ ΚΙΤΡΟΥΣ