Ημ/νια και ώρα Δήμος/κοινότητα Περιοχή
20/6/2023
8:00 – 11:00 πμ
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ